Bestelinformatie

De voorlopige dekking gaat direct na het aanvragen van uw verzekering in. De voorlopige dekking heeft een maximale duur van 14 dagen. Gedurende de voorlopige dekking hebben wij de mogelijkheid aanvullende informatie bij uop te vragen ten behoeve van definitieve acceptatie. De verzekeraar heeft nimmer een verplichting over te gaan tot definitieve acceptatie en mag de door uaangevraagde dekking zonder opgaaf van reden afwijzen gedurende de voorlopige dekkingsperiode. Indien de verzekering niet of niet op denormale verzekeringsvoorwaarden binnen deze 14 dagen wordt geaccepteerd, eindigt de dekking de dag waarop de brief met de afwijzing is verzonden. Bij een afwijzing door de verzekeraar worden de eventueel door ureeds betaalde premies aan ugerestitueerd. Wij zullen deze dekking na de minimale contractduur vervolgens stilzwijgend verlengen met periodes van één (1) maand, met een maximum van zestig (60) maanden.

Zie polisvoorwaarden voor meer informatie.